Η στάδιακή υιοθέτηση της Προσθετικής Κατασκευής

1o Πρώτα βήματα

Πρωτότυπα
 • Πολυμερή υλικά κοινής χρήσης
 • Χαμηλό κόστος, χαμηλό ρίσκο
 • Μορφή, εφαρμογή, λειτουργία
 • Ταχείες δοκιμές ιδεών
Βοηθητικά εξαρτήματα γραμμής παραγωγής
 • Πολυμερή υλικά υψηλών αποδόσεων
 • Μέτριο κόστος, χαμηλό ρίσκο
 • Απτά οφέλη – εργονομία, επαναληψιμότητα, χρόνος επαφής

2o Αντικατάσταση υπάρχοντος αντικειμένων

Αντιστρέψιμες τροποποιήσεις

 • Βελτιωμένη λειτουργικότητα
 • Μειωμένοι χρόνοι παράδοσης
 • Ενδέχεται να χρειαστεί η χρήση εναλλακτικού υλικού
 • Μέτριο ρίσκο

Παλαιά εξαρτήματα

 • Μεταποίηση εξαρτημάτων όταν δεν υπάρχουν πλέον τα κατασκευαστικά σχέδια ή εργαλεία
 • Μεταλλικά και πολυμερή υλικά
 • Ενδέχεται να χρειαστεί η χρήση εναλλακτικού υλικού
 • Μέτριο ρίσκο
2 Existing part substitution

3o Νέα προϊόντα

 • Μεταλλικά και πολυμερή υλικά
 • Εισχώρηση σε νέες αγορές
 • Χρειάζεται πιστοποίηση των διαδικασιών και υλικών, και να πειστούν οι πελάτες
 • Υψηλό ρίσκο

Ορισμένα από τα προηγούμενα έργα