Ήδη ξέρετε πώς να σχεδιάζετε;

Σας βοηθάμε να αξιοποιήσετε στο μέγιστο  την προσθετική κατασκευή, με το ελάχιστο ρίσκο.

3d printing
3d printing
3d printing
3d printing

3D Printing

Ενημερωθείτε με τις υπηρεσίες μας

Μάθετε πώς να δημιουργήσετε πρωτότυπα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία εκτύπωσης 3D printing.

Δημιουργήστε βοηθητικές κατασκευές για την γραμμή παραγωγής σας, με χρήση της τεχνολογίας της 3D printing.

Σχεδιάστε ένα εξάρτημα με τις συνοδευτικές πληροφορίες για μια εξωτερική υπηρεσία εκτύπωσης.

Αξιολόγηση των προϊόντων σας για καταλληλότητα στην Πρόσθετη Κατασκευή.

Ενσωματώστε μια ροή εργασίας Πρόσθετης Κατασκευής στην εταιρεία σας.

Προχωρημένη εκπαίδευση στη Σχεδίαση για την Πρόσθετη Κατασκευή (DfAM).

3D Printing

Η Προσθετική Κατασκευή (ΠΚ) και η AM Engineering

Η Σταδιακή Υιοθέτηση

1ο Πρώτα Βήματα

  • Πρωτότυπα
  • Βοηθητικά εξαρτήματα γραμμής παραγωγής

2ο Αντικατάσταση υπάρχοντος αντικειμένων

  • Αντιστρέψιμες τροποποιήσεις
  • Παλαιά προϊόντα

3ο Νέα Προϊόντα

  • Μεταλλικά και πολυμερή υλικά
  • Εισχώρηση σε νέες αγορές
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  • Πιστοποίηση